Het Privacy Training Center is een non-profit opgericht in Brussel in 2016 volgens de belgische VZW-wetgeving. De basisgedachte achter de oprichting is dat iedereen de kans moet hebben te leren hoe je privacy beschermd in een wereld die meer en meer door het digitale wordt beheerst.

Niet tevreden met de mate van diepgang en beschikbare materiaal van bestaande trainings, vonden we het tijd om een organisatie op te richten om het gat dicht tussen gebruikers en experts. We kozen er voor om het concept van de decentraal georganiseerde Cryptoparty-beweging verder te professionaliseren en de kennis ter beschikking te stellen aan iedereen – burgers en organisaties – die daar nood aan heeft

Momenteel bestaat het Privacy Training Center uit een toegewijd team van een tiental vrijwilligers, dat is samengesteld uit mensen die professioneel actief zijn in de informatica, softwareontwikkeling en computerwetenschappers. Een verkozen raad van bestuur leidt deze groep en waakt over de financiële middelen die ontstaan door het geven van aangepaste professionele trainings en donaties.

Anja Gottschalk Rula Sayaf PhD
Werkt als politiek adviserur in het Europees Parlement. Privacy, security en AI geek.
Jan Penfrat
Politiek adviserur voor European Digital Rights en actieve fietser.

Transparantie

Het Privacy Training Center wordt vrijwel uitsluitend gefinancieerd met het inrichten trainings voor organisaties. Momentel (2017) zijn er geen dotaties, toelages of subsidies aangenomen van organisaties afgezien van enkele kleine donaties van persoonlijke oorsprong.

De officiele statuten van de VZW staan online in het Engels en het Nederlands.